Kraljevica se smjestila se u Vinodolskom kanalu na ulazu u Bakarski zaljev, na blago nagnutoj padini u području posebnih klimatskih karakteristika. Nalazi se 26 km južno od Rijeke u smjeru Zadra. Kraljevica je lako dostupna destinacija koju zbog posebnih klimatskih obilježja preporučujmo obiteljima s djecom ili osobama s dišnim i alergijskim tegobama.